Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego produktu.

Adresat:

„galeriaBOBASA.pl” MKO MAGDALENA KUREK-OSTROWSKA, ul. Skoroszewska 20 lok. 61, 02-495 Warszawa, NIP: 657-217-36-15. 

WZÓR - formularza reklamacji 

DANE KLIENTA:

(Obowiązkowe)

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ...............................................................................................................................

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................................................

(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)

Adres e-mail: .....................................................................................................................................................................................

Numer telefonu: ...............................................................................................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Produkt: .............................................................................................................................................................................................

Zapłacona cena: ...............................................................................................................................................................................

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad):

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone: ...................................................................................................................................................

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy,

(___) inne (jakie?)

...........................................................................................................................................................................................................

 

     .............................                                                        ..........................................

     data wypełnienia                                                               podpis konsumenta

                                                                      (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

 

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie MKO MAGDALENA KUREK-OSTROWSKA, ul. Skoroszewska 20 lok. 61, 02-495 Warszawa, NIP: 657-217-36-15. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem odo@zakotani.pl . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.